Νέες κυκλοφορίες ΕΛΜ


Η  ΕΛΜ (Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών)  κυκλοφόρησε πρόσφατα δύο βιβλία:

Ο πρώτος τίτλος:  "ΣΥΧΡΟΝΟΙ  ΛΕΥΚΑΔΙΟΙ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ"

Θέατρο- Κινηματογράφος:  Ηλ. Λογοθέτης
Ζωγραφική: Κ. Γλένης, Σ. Θεριανός, Ζ. Ζαβερδινός, οικογ.  Γαζή - Σίδερη
Λογοτεχνία: Μετάφραση: Σ. Χαλικιάς.
Μουσική: Φιλαρμονική  Εταιρεία Λευκάδας
Επιστήμη: Π. Αργύρης,  Π. Χόρτης 
Ο δεύτερος τίτλος: "ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 17ός-20ός  ΑΙΩΝΑΣ".Η Εταιρεία ιδρύθηκε μετά από ιδέα και πρωτοβουλία του καθηγητή Βασ. Φραγκούλη, στις 9 Απριλίου του 1949 με σκοπό, σύμφωνα με το ιδρυτικό της "την συλλογήν του λαογραφικού, γλωσσικού και ιστορικού υλικού της νήσου Λευκάδος και την δημοσίευσιν αυτού, την ενίσχυσιν των σπουδών αυτών και την ίδρυσιν Βιβλιοθήκης, Μουσείου και Ιστορικού Αρχείου, την ενίσχυσην, προστασίαν και έκδοσιν πάσης εργασίας, σχέσιν εχούσης προς την έρευναν των επιστημονικών, ιστορικών, φιλολογικών και καλλιτεχνικών εν γένει έργων των αναφερομένων εις την νήσον Λευκάδα ή οπωσδήποτε μετ'  αυτής συνδεομένων, την δημοσίευσην παρεμφερών ανεκδότων έργων και καταλοίπων αποθανόντων Λευκαδίων και την ανύψωσιν του συγχρόνου πνευματικού επιπέδου της νήσου."
Το καταστατικό της Εταιρείας ωστόσο, υπογράφηκε στις 4 Μαρτίου του 1970. 
Η Εταιρεία έχει να επιδείξει ένα σπουδαίο έργο, αφού πέρα από τις αξιόλογες εκδόσεις της, διοργανώνει συνέδρια και μια σειρά από ενδιαφέρουσες πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις,
προβάλλοντας πάντα τον πολιτιστικό πλούτο του νησιού.

Χρυσούλα Σκλαβενίτη

Νηπιαγωγός με καταγωγή από τη Λευκάδα. Εδώ μέσα κάνω πράξη τα ελάττωμα μου: να φωτογραφίζω, να ερευνώ και να γράφω για το νησί μου, σ΄ ένα μείγμα ρομαντισμού και αυστηρού ρεαλισμού... γιατί πάντοτε ακροβατούσα ανάμεσα σ' αυτά τα δυο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου